ETKİNLİKLERİMİZ

BRANŞ DERSLERİMİZ

*Müzik-Dans-Ritm *İngilizce *Yoga *Drama ...

MÜZİK-DANS-RİTİM

Müzik kendini ifade etme becerisini,yaratıcılık zevkin ve estetik duygusunu geliştirir.Ses ve dil gelişimi ile bilişsel gelişim v soyut düşünmeye katkıda bulunur. Çocuğun işitme becerisi  daha anne karnındayken gelişmeye başlar bununla birlikte müzik yeteneği doğduktan sonra şekillenir.Doğumdan itibaren ses uyarıcılarına tepki verir.Anne ve babasının ayak se...

YOGA

Yoga;çocukların bedensel,zihinsel ve duygusal gelişimi için çok faydalı bir uğraştır. !Zihinsel Etkileri *Zihni rahatlatır. *Olumlu düşünceyi geliştirir. *Rahatlamayı sağlar. *Hafızayı geliştirir. !Bedensel Etkileri *Bedensel farkındalık gelişir. *Fiziksel gerilimi azaltır. *...

DRAMA

Eğitimde dramanın amacı,öğrencinin yaratıcılığını harekete geçirmek,kendini ifade edebilmesini sağlamak, kendini tanımasına ve yaşamı çok yönlü algılamasına yardımcı olmak,ifade gücünü arttırmaktır. Drama bir yaşam felsefesidir.Yaşayarak ve yaşatarak öğreten bir felsefedir.Drama;tiyatro,sinema gibi kişiyi aktif kılan bir alandır.Bö...

İNGİLİZCE

Okul Öncesi dönemde oyun ve eğlenceli görseller ile çocuklarımızın yabancı dile ilgisini arttırarak onlara verimli bir şekilde yabancı dili öğretmeyi hedefliyoruz. ERKEN YAŞLARDA İKİNCİ BİR DİL ÖĞRENEN KİŞİ ŞUNLARI KAZANIR; *Çocuğun anadilindeki okuma-yazma becerisini geliştirir. *Dil öğrenmeden sorumlu beyin lobundaki si...