MÜZİK-DANS-RİTİM

Müzik kendini ifade etme becerisini,yaratıcılık zevkin ve estetik duygusunu geliştirir.Ses ve dil gelişimi ile bilişsel gelişim v soyut düşünmeye katkıda bulunur. Çocuğun işitme becerisi  daha anne karnındayken gelişmeye başlar bununla birlikte müzik yeteneği doğduktan sonra şekillenir.Doğumdan itibaren ses uyarıcılarına tepki verir.Anne ve babasının ayak seslerini tanır.Ağlamalarla ve ses tonunu yükseltip,alçaltaak mutluluğunu ve mutsuzluğunu ifade eder. 

3,4,5 yaşlarında çocukların,sponta hareketlerle tepki vermekten çok müziği,oturarak dinleme eğiliminde oldukları görülmektedir.Bu özellik okul öncesi çocuğuna dinleme ve sessiz kalma alışkanlığını da kazandırır.Çocukların müziğe verdikleri tepkileri artan bir şekilde içselleştirmeleri ve bunu yaratıcı oyun ve arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler kurma(örn;dans etme)şeklinde,geniş bir bağlamda kullanmalarıyla okul öncesi dönemde müzik etkinliği zenginlik kazanır.

Okul öncesi dönem çocuğu için müzik ve dans,kendini ifade etme aracı olmanın ötesinde onun sosyal gelişimi için de önemli bir etkinliktr.Çünkü çocuk,müzik eşliğinde arkadaşlarıyla daha kolay bir iletişim kurabilmektedir.

Ritm eğitiminin özellikle sayısal zekaya katkısını vurgulayan uzmanlar,ritmik sayabilme,analitik düşünme,problem çözebilme gibi becerilerin ritm eğitimi ile pekiştiği ve erken yaşlarda alınan ritm eğitiminin matematikte ki başarıya katkısı olacağını vurguladı.

info@pembemavisanaokulu.com