DRAMA

Eğitimde dramanın amacı,öğrencinin yaratıcılığını harekete geçirmek,kendini ifade edebilmesini sağlamak, kendini tanımasına ve yaşamı çok yönlü algılamasına yardımcı olmak,ifade gücünü arttırmaktır.

Drama bir yaşam felsefesidir.Yaşayarak ve yaşatarak öğreten bir felsefedir.Drama;tiyatro,sinema gibi kişiyi aktif kılan bir alandır.Böylece çocuk drama yoluyla öğrenmeyi kolaylaştırır ve hayatı oyunla öğrenmeye başlar.

Oyunun,çocuğun dünyasında toplumsallaşma vekişilik gelişimi açısından önemli bir yeri vardır.ğer oyun sırasında çocuğu izlerseniz çocuğun davranışlarından birçok özelliğini anlayabilirsiniz.Bu sebepten oyun dramada yer alır.Çocuk nasıl oyun oynarken bütün performansını sergiliyorsa dramayıda oyun olarak algıladığı için bütün enerjisini harcayabilir.Drama yönteminin başarısı da dramaınoyun haline getirilmiş eğitim olmasından gelir.

Çocuklar drama dersinde kendi yarattıkları sanal dünyalarında gerçek dünyayı değerlendirirler ve gerçek dünyadaki insanların farklı koşullarda nasıl davrandıklarını anlamaya çalışırlar.Bu küçük insanlar dünyadaki hiçbir insana benzemezler.

info@pembemavisanaokulu.com