0(212) 284 38 40

Müzik ve Orf Eğitimi

 *Bugün müzik; yemek yemek, su içmek, nefes alıp vermek kadar doğal b...

Çocuk Yogası

*Çocuk yogası, çocuklara duruşlarla hayal güçlerini kulla...

İngilizce Eğitimi

*Okul öncesi dönemde oyun ve eğlenceli görseller ile çocukla...

Drama

*Okul öncesi eğitim bireyin yaşamında önemli bir yere sahiptir. İstenilen davranı...