Müzik ve Orf Eğitimi

 *Bugün müzik; yemek yemek, su içmek, nefes alıp vermek kadar doğal bir ihtiyaç olarak kabul edilmektedir. Anne karnında yedi aylık bir bebek bile sese, müziğe tepki vermektedir. Yeni doğan bebekler anne sesi ile rahatlamakta, ninni ile uykuya geçmektedir. Bebeklikten itibaren işitsel algı eğitimi ile başlayan müzik eğitimi, çocukların konuşmayı birçok kavram ve konuyu öğrenmesinde, vücudunu koordineli bir şekilde kullanmasında etkili olmaktadır. Müzik eğitiminde önemli bir yer tutan işitsel algı eğitimi ile çocuk dikkatini bir konuya yoğunlaştırmakta, sesleri dinlemekte, tanımakta ve ayırt etmektedir.

Müzik, çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamakta, müzik çalışmalarına katılan, yaratan, üreten çocuk kendisi ile gurur duymakta, başarı duygusunu tatmaktadır ve böylece çocukların kendilerine güvenleri ve özsaygıları artmaktadır.

MÜZİK EĞİTİMİNİN FAYDALARI ;

*Çocuğun duyularını geliştirir.Çocu dinlediğini duymak, duyduğunu anlamak gibi okuma yazmaya hazırlıkta önemli beceriler kazandırır.

*Şarkı söylerken yeni sözcükler ve cümle kalıpları öğrenir bunarı tekrar ederken düzgün konuşmayı benimser ve dili gelişir.

*Sözcükleri doğru ve anlaşılır bir şekilde söylemeyi öğrenir, yani diksiyonu gelişir.

*Tekerleme ve saymacalar söylerken dil çevikliği kazanır, akıcı konuşma becerisi ve alışkanlığı gelişir.

*Duygusal yönden rahatlar, güvensizlik , çekingenlik, saldırganlık, korku gibi olumsuz duygu ve davranışlar müziğin etkisiyle olumlu duygu ve davranışlara dönüştürülebilir.

*Çocuk kendi kültür ve geleneklerimizi müzik ve danslarımızla tanır ; vatan, ulus, bayrak duyguları gelişir.

*Estetiğe yönelir ve çevresine karşı duyarlı olur.

*Yaratıcılığı güdülenir, esnekliği artar ve yeni deneyimlere yönelir

*Sesini, kulağını ve zevkini geliştirir.Doğru duymayı, denetlemeyi ve kullanmayı güzel müziği ayırt etmeyi öğrenir.

*Şarkı söylerken 'soluk alıp vermeyi denetleme' becerisi kazanır ve akciğeri gelişir.

*Çalgı ve çalgı olarak kullanabilecek oyuncakları kullanırken müzik eşliğinde hareket ederken  koordinasyonu küçük ve büyük kasları gelişir bu da fiziksel ve psikomotor gelişimini olumlu yönde etkiler.

info@pembemavisanaokulu.com